Condak.net s.r.o. gdpr Home Next/další Last/poslední

   Hrubý domácí produkt za region

Není GDPR jako GDPR
 00  Obsah01 GDPR = gross domestic product per region
02 HDPR (GDPR) za rok 2013
03 Příspěvky a dotace za rok 2016
04 Vývoj HDP v letech 2005 až 2016
05 Evropský výbor regionů a Celex


Condak.net s.r.o. gdpr Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 24.05.2018