First/první Previous/předcházející Home gdpr Condak.net s.r.o.

      Hrubý domácí produkt za region
 05  Evropský výbor regionů a Celex
Evropský výbor regionů  

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic_cs

Česká republika má 12 zástupců v Evropském výborů regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

http://memberspage.cor.europa.eu/Search/Home#/?mandate=mem&language=cs&country=CZ&v=1528203677709

Nalezené výsledky: 12
BENEŠÍK, Ondřej Člen: EPP CIVEX-VI, ENVE-VI
BRANDA, Pavel Člen: ECR COTER-VI, NAT-VI
FRAŇKOVÁ, Štepánka Členka: ECR NAT-VI, SEDEC-VI
JIRÁNEK, Dan Člen: ECR ENVE-VI, SEDEC-VI
JURÁNEK, Stanislav Člen: EPP NAT-VI, SEDEC-VI
KRNÁČOVÁ, Adriana Členka: ALDE CIVEX-VI, ECON-VI
LÍNEK, Roman Člen: EPP CIVEX-VI, ECON-VI
OSVALD, Petr Člen: PES COTER-VI, CIVEX-VI
POKORNÁ JERMANOVÁ, Jaroslava Členka: ALDE ECON-VI, SEDEC-VI
PŮTA, Martin Člen: EPP ENVE-VI, ECON-VI
VLASÁK, Oldřich Člen: ECR COTER-VI, ENVE-VI
ZIMOLA, Jiři Člen: PES COTER-VI, NAT-VI5 – Přípravné akty a pracovní dokumenty   Přípravné akty a pracovní dokumenty projednané v Evropském hospodářském a sociálním výboru v letech 2016 a 2017 a obsahující v anglickém textu "GDPR" a přeložené i do češtiny.52016AE1017   Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Industry 4.0 and digital transformation: where to go’ (COM(2016) 180 final)52016IE5369   Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Artificial intelligence — The consequences of artificial intelligence on the (digital) single market, production, consumption, employment and society’ (own-initiative opinion)52017AE0654   Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — Building a European Data Economy’ (COM(2017) 9 final)52017AE0655   Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)’ (COM(2017) 10 final — 2017/0003 (COD))52017AE0689   Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC’ (COM(2017) 8 final – 2017/0002 (COD))52017AE3365   Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Exchanging and Protecting Personal Data in a Globalised World’ [COM(2017) 7 final]52017IE0663   Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Implications of the digitalisation and robotisation of transport for EU policy-making’ (own-initiative opinion)52017IE1370   Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Impact of the digital healthcare revolution on health insurance’ (own-initiative opinion)52017IR0853   Opinion of the European Committee of the Regions — Building a European Data EconomyNová pravidla   Výše uvedený seznam obsahuje část z více připravovaných pravidel, která budou v právních předpiech. Slovo "regulation" se používá někdy jako pravidla, tj. ne vždy jako nařízení.
Sektor 3 – Právní předpisy
L – Směrnice
R – Nařízení
D – Rozhodnutí

First/první Previous/předcházející Články / Articles gdpr Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 24.05.2018