First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Hrubý domácí produkt za region
 04  Vývoj HDP v letech 2005 až 2016
Vývoj:  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00114

2005 2016
Česká republika 79 88
Spojené království 118 107
USA 160 145
Japonsko 115 107Komentář:   bez komentáře.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 24.05.2018