First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Hrubý domácí produkt za region
 03  Příspěvky a dotace za rok 2016
 United Kingdom   https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_cs

Rozpočet a financování

Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Spojeného království a naopak (2016):

Výdaje EU ve Spojeném království celkem: 7,052 miliardy eur
Výdaje EU celkem jako % podíl hrubého národního důchodu (HND) Spojeného království 0,30 %
Britský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 12,760 miliardy eur
Britský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % britského HND: 0,55 %
Rozdíl - 5,708 miliardy eurČeská republika   https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic_cs

Finanční prostředky směřující z EU do České republiky a naopak (2016):

výdaje EU v České republice celkem: 4,690 miliardy eur
výdaje EU celkem jako % podíl českého hrubého národního důchodu (HND) 2,86 %
český příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,361 miliardy eur
český příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % českého HND: 0,83 %
Rozdíl: + 3,329 miliardy eur

Můj dojem z médií: příspěvky platíme ale dotace dostáváme opožděně po ukončení schvalovacího procesu.
Počet obyvatel podle zemí   https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_cs#quality_of_life

https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_cs#tab-1-3

Celkový počet obyvatel EU: 508 450 856
Česká republika 10 538 275 2,07%
Spojené království 64 875 165 12,76%Životní úroveň   https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_cs#tab-2-5

Česká republika 85 PPS
Spojené království 109 PPS
Cizí jazyky   Průměrný počet cizích jazyků na studenta ve vyšším sekundárním vzdělávání (Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání – úroveň 3)

https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_cs#tab-5-11

Země Celkový počet jazyků
Česká republika 1.5
Spojené království = U některých zemí/sektorů nejsou data k dispozici.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 24.05.2018