First/první Previous/předcházející Home tbx Condak.net s.r.o.

      Wordfast Classic - Data Editor
 03  Rekapitulace
17.02.2017  
01 Soubory TBX z databáze IATE
02 Extrakce CS-EN páru a témat EuroVocu18.02.2017  
01 Wordfast a TBX
02 WFP 4 - import IATE TBX
03 Konverze TBX do TXT
04 Export glosáře do TBX19.02.2017  
01 Wordfast Classic a iate.europa.eu
02 Import TBX a export do TBX20.02.2017  
01 OmegaT a IATE
02 IATE.TBX jako glosář
03 Vytvoření slovníku StarDict
04 Slovník IATE a glosáře
05 Slovník IATE a glosáře21.02.2017  
01 Text extrahovaný z IATE TBX
02 Jedinečné významové dvojice
   
03 Rekapitulace = tato stránkahttp://www.tbxinfo.net/  

TBX overview

TBX, or TermBase eXchange, is the international standard for representing and exchanging information about terms, words, and other lexical data.

HOW CAN TBX BE USED?

 • Archiving the information in a termbase
  • To support future software change
 • Exchanging information between systems (three examples)
  • Authoring (send monolingual information from a termbase to an authoring tool)
  • Translation (send a subset of the information from a termbase to a translator)
  • Data mining (export most/all information from a termbase for analysis using XML)
 • Guiding the design of a new termbase for interoperability

For more information about TBX please see the posted content of this website.

Last updated: February 9, 2017 at 16:18 pmPředchozí odstavec   je kopie textu webové stránky www.tbxinfo.net (s označením data, kdy byl text aktualizován).

First/první Previous/předcházející Články / Articles tbx Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 21.02.2017