First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Wordfast Classic - Data Editor
 02  Jedinečné významové dvojice
Označeno 1053 redundantních zápisů (významových dvojic)  Po odstranění opakujích se položek zůstalo

63874 jedinečných významových dvojic

 V hlavičce glosáře je uveden počet 63874 položek  Vhodnost   Glosář obsahuje i velmi dlouhé fráze a není vhodný pro automatický překlad terminologie.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 21.02.2017