First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Wordfast Pro a TBX
 03  Konverze TBX do TXT
Ze všech 355569 českých

termínů existuje pouze

65516 česko-anglických dvojic.
 Glossary Editor  Dílčí konverze, TXT má po 26 minutách velikost 3738322 bytů.  10:05-10:55 hodin = 50 minut   Konverze do TXT má po 50 minutách velikost 7.627.712 bytů.

Soubor IATE-2016-en-cs.txt je v kódování Unicode.
Redundantní položky   Na první pohled je vidět, že exportovaný textový soubor obsahuje položky, které se opakují.

Protože umím používat Data Editor ve Wordfastu Classic (WFC) a nechce se mi hledat vhodnou funkci ve Wordfastu Pro, použiji pro odstranění přebytečných položek WFC.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 18.02.2017