Condak.net s.r.o. tbx Home Next/další Last/poslední

   OmegaT a IATE

Slovník a automatické dokončování z glosáře
 00  Obsah01 OmegaT a IATE
02 IATE.TBX jako glosář
03 Vytvoření slovníku StarDict
04 Slovník IATE a glosáře
05 Slovník IATE a glosáře


Condak.net s.r.o. tbx Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 20.02.2017