First/první Previous/předcházející Home tbx Condak.net s.r.o.

         Soubory TBX z databáze IATE
 02  Extrakce CS-EN páru a témat EuroVocu
Extract ALL languages

Postupně jsem extrahoval TBX za každou skupinu.

 Poslední je skupina číslo 76.  Soubor ZIP   IATExtract extrahuje soubory ze ZIP souboru.Extrakce bez oborů
  • ALL selected languges CS-EN: velikost 23 MB


  • ANY selected languges CS-EN: velikost 301 MB
 

Velikost souborů !!!
ALL podle témat EuroVocu

Můžeme porovnat velikost souborů.

 Názvy tématických skupin

uvádím ještě jednou

 
04 POLITICS 04 POLITICKÝ ŽIVOT
08 INTERNATIONAL RELATIONS 08 MEZINÁRODNÍ VZTAHY
10 EUROPEAN UNION10 EVROPSKÁ UNIE
12 LAW12 PRÁVO
16 ECONOMICS16 EKONOMIKA
20 TRADE20 OBCHOD
24 FINANCE24 FINANČNICTVÍ
28 SOCIAL QUESTIONS28 SOCIÁLNÍ OTÁZKY
32 EDUCATION AND COMMUNICATIONS32 VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE
36 SCIENCE36 VĚDA
40 BUSINESS AND COMPETITION40 PODNIKÁNÍ A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
44 EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS44 ZAMĚSTNANOST A PRÁCE
48 TRANSPORT48 DOPRAVA
52 ENVIRONMENT52 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
56 AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES56 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
60 AGRI-FOODSTUFFS60 ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVA
64 PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH64 VÝROBA, TECHNOLOGIE A VÝZKUM
66 ENERGY66 ENERGETIKA
68 INDUSTRY68 PRŮMYSL
72 GEOGRAPHY72 GEOGRAFIE
76 INTERNATIONAL ORGANISATION76 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

First/první Previous/předcházející Články / Articles tbx Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 17.02.2017