Condak.net s.r.o. Home Next/další Last/poslední

   Předběžný překlad příručky v PDF

Studio 2014 productivity manual
 00  Obsah01 Ještě používáte SDL Studio 2014?
02 LF Aligner
03 Konverze PDF ve Wordfastu Pro
04 Překlad v OmegaT
05 Překlad ve Wordfastu Pro
06 Překlad ve Wordfastu Classic
07 Ukázky překladu ve Wordfastu Classic


Condak.net s.r.o. Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 05.05.2015