First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Předběžný překlad příručky v PDF
 01  Ještě používáte SDL Studio 2014?

SDL Studio 2014

  Ještě používáte SDL Studio 2014? Na dveře již klepe SDL Studio 2015.

Já SDL Studio nepoužívám. Přesto si rád přečtu názory uživatelů, zejména těch, kteří jsou schopni je podat hutně a s příklady.

Příručka Reino Havbrandta z 1. května 2015 taková je.SDL Studio 2014

  1b. Re: Machine translation
Posted by: "Reino Havbrandt" salthatten
Date: Sun May 3, 2015 5:14 am ((PDT))

Hi!
I do not think that there is any method to turn off the copying from the translation memory window to the target segment. If there would, then no segments would be copied. I have used MT a while, and found that the best way to handle this is to design a convinient keyboard shortcut for Clear Target Segment. The default is Alt Del, a two-hand shortcut. I use Alt Z, which suits me better as a lefthander. For some more tips on this, see

http://salthatten.blogspot.se/2015/04/12-working-in-editor.html and

http://salthatten.blogspot.se/2015/03/google-translate-api-and-mymemory-in.html

PS: I have now also published a productivity manual based on the blogposts. You can download it for free from

www.havbrandt.se

Kind regards,
Reino HavbrandtDownload page  

http://reinowp.havbrandt.se/cmdownloads/studio-productivity-manual

  

Jsem začátečník ve společenských sítích a tak vyzkouším jak se zvýší zájem uživatelů SDL Studia o příručku, když se o ní bude psát a odkazovat na ni.

Obrázek konzervuje počet shlédnutí 62 a počet stažení 12.Jeden ZIP a PDF v EN a SV  

Přeložím anglický text do češtiny pomocí EN-CS TMX vytvořených z anglického a švédského originálu a strojového překladu do češtiny.
Nepoužívám SDL Studio   Několik možných pracovních postupů:Balabolka a AntConc   Program Balabolka použiji na konverzi PDF do TXT a překlady do češtiny. Pomocí programu AntConc extrahuji jednotlivé anglické tokeny.Exel a StarDict Editor   použiji na vytvoření StarDict slovníku, který je možno použít v OmegaTLF Aligner   použiji na vytvoření TMXOmegaT   otestuji pracnost (tj. výskyt segmentů s tagy a bez tagů) editace nepřeložených segmentůWfConvertor a WFC   použiji na konverzi TMX do TM formátu pro WordfastPřeklad celého souboru ve Wordfastu  
  • TM pro demoverzi Wordfastu Pro může být maximálně 500 PJ (TUs)
  • Soubor DOC jsem předběžně přeložil ve Wordfastu Classic

  • First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

    Copyright Ing. Milan Čondák 05.05.2015