First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Předběžný překlad příručky v PDF
 06  Překlad ve Wordfastu Classic




_en DOC konvertovaný z RTF

en-cs překládaný, přeložený a nevyčištěný soubor

_cs přeložený vyčištěný soubor

 



TMX v kódování UTF-8

TM Wordfastu v kódování Unicode
 



Zpráva

Analýza před překladem
 
WF_ANA         23:12:25  05-04-2015
Scanned: document, footnotes, headers/footers, textboxes.

=========================================================
Path: K:\___CAT\SDL_Havbrandt\wfc\
File: StudioWorkflow6_en-cs.doc
Match values     segments   words   char.    %
---------------------------------------------------------
Repetitions        56    163    648   2%
100%           356   5098   28777   73%
95%-99%          25    402   2392   6%
85%-94%          43    616   3601   9%
75%-84%          39    352   2037   5%
00%-74%          77    317   2057   5%
Total           596   6948   39512
0 tags
=========================================================
Note: The character count includes spaces.



Karta Nástroje ve WFC

Tools

 



Zpráva

Předběžný překlad celého souboru

Translate

 
WF_TRANS        23:14:51  05-04-2015
Scanned: document, footnotes, headers/footers, textboxes.
Translated with k:\___cat\sdl_havbrandt\wfc\tm\reino_en-cs.txt

=========================================================
Path: K:\___CAT\SDL_Havbrandt\wfc\
File: StudioWorkflow6_en-cs.doc
SOURCE        segments   words   char.    %
---------------------------------------------------------
100%           355   5093   28753   86%
95%-99%           0     0     0   0%
85%-94%          43     0   3601   0%
75%-84%          39    352   2037   6%
00%-74%          133    480   2705   8%
Total           570   5925   37096
0 tags
        
TARGET        segments   words   char.    %
---------------------------------------------------------
Total           463   5574   36050
0 tags



Zpráva

Vyčištění

Clean up

 
WF_CLEAN        23:17:55  05-04-2015
Scanned: document, footnotes, headers/footers, textboxes.

=========================================================
Path: K:\___CAT\SDL_Havbrandt\wfc\
File: StudioWorkflow6_cs.doc
segments added: 0
segments updated: 0
bad segments: 0
           segments   words   char.
SOURCE (0 tags)     596   6948   39512
TARGET (0 tags)     463   5574   36050

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 05.05.2015