First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Předběžný překlad příručky v PDF
 03  Konverze PDF ve Wordfastu Pro
Wordfast Pro

Zobrazení v tabulce TXML
 Soubor je možno uložit také jako DOC  Je zde také RTF  MS Word table  Otevření RTF v MS Wordu  MS Word nebo OpenOffice nebo LibreOffice aj.  

umožňují uložit RTF jako

  • ODT, pro Anaphraseus, OmegaT
  • DOC, pro Wordfast Classic a starší verze MS Wordu
  • DOCX, pro OmegaT, pro Wordfast Classic a novější verze MS Wordu
  • HTML a další formáty podle budoucího účelu

  • First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

    Copyright Ing. Milan Čondák 05.05.2015