Condak.net s.r.o. Esperanto Home Next/další Last/poslední

   Esperantské slovníky a glosáře

Konverze XLS do StarDictu a slovníku StarDict do TXT
 00  Obsah01 Esperantsko-český slovník GVEC
02 Soubor XLS a jeho úprava
03 Abeceda esperanta
04 StarDict-Editor
05 Valodas 1.72
06 Překlad z Esperanta v OmegaT
07 Překlad segment číslo 90235
08 Překlad segment číslo 90242


Condak.net s.r.o. Esperanto Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 26.02.2015