First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Esperantské slovníky a glosáře
 07  Překlad segment číslo 90235
Otevřený segment číslo 90235   MyMemory překládá i slova, která glosář a slovníky se spřežkami nezobrazují.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 26.02.2015