First/první Previous/předcházející Home Esperanto Condak.net s.r.o.

      Esperantské slovníky a glosáře
 08  Překlad segment číslo 90242
Otevřený segment číslo 90242   MyMemory překládá i slova, která glosář a slovníky se spřežkami nezobrazují.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Esperanto Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 26.02.2015