First/prvn Previous/pedchzejc Home Next/dal Last/posledn

Esperantske slovniky a glosare
 03  Abeceda esperanta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Esperanto    K zápisu jazyka se užívá 28 písmen latinky. Šest písmen má diakritická znaménka:

Písmeno: ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ
Spřežka s x: cx gx hx jx sx ux
Výslovnost: č dž ch ž š w (u)

Pro automatizaci (zobrazení nebo překlad) je nutno aby zdrojový text měl napsaná písmena s diakritickými znaménky stejným způsobem jako ve slovníku, glosáři a překladové paměti.MS Word   V MS Wordu se malá písmena napíší při současném stisknutí Alt a velká písmena s Alt+Shift.Příklady:   Co je to? buď Kio ĝi estas? nebo Kio gxi estas?

To je… buď Ĝi estas… nebo Gxi estas…Kritika   Terčem kritiky bývají rovněž některé prvky jeho struktury, jako např. písmena s diakritickými znaménky nebo akuzativ, či dokonce jednotlivá slova.Automatizace   Pro automatizaci (zobrazení nebo překlad) je nutno aby zdrojový text měl napsaná písmena s diakritickými znaménky stejným způsobem jako ve slovníku, glosáři a překladové paměti.

First/prvn Previous/pedchzejc lnky / Articles Next/dal Last/posledn

Copyright Ing. Milan Condak 26.02.2015