Condak.net s.r.o. eTranslation Home Next/další Last/poslední

   Překlad z eTranslation v XLIFFu a filtry OmegaT

Konverze XLIF do TMX
 00  Obsah01 XLF zaslaný emailem z eTranslation
02 Filtry v OmegaT
03 Filtr Xliff.1x
04 XLIFF files (Okapi)


Condak.net s.r.o. eTranslation Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 18.09.2020