Condak.net s.r.o. slate desktop Home Next/další Last/poslední

   Auschwitz a pl-cs-paracrawl-2019

Překlad polského textu o válečném průmyslu
 00  Obsah01 János Plesch a finanční oligarchie
02 Překlad polského textu o válečném průmyslu
03 Engin pl-cs-paracrawl-2019
04 Velikost enginu a nastavení OmegaT
05 MyMemory a Slate Desktop


v
Condak.net s.r.o.slate desktop Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 22.03.2020