First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Auschwitz a pl-cs-paracrawl-2019
 04  Velikost enginu a nastavení OmegaT
Ve starším notebooku
s Windows 10,
  který má RAM zvýšený na 8GB RAM mám pro OmegaT běžně vyhrazeno 2 GB.Engin má velikost 5,5 GB  Slate Desktop

nefunguje

V notebooku, který má 8GB RAM
při výběru enginu pl-cs-paracarawl2019
z místního překladače Slate Desktop
se nezobrazila nabídka
 Přidělenou RAM jsem snížil
ze 2GB na 512MB
 

Soubor OmegaT.I4J.ini

# OmegaT.exe runtime configuration
#
# To use a parameter, remove the '#' before the '-'

# Memory
-Xmx512M

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 22.03.2020