First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Auschwitz a pl-cs-paracrawl-2019
 01  János Plesch a finanční oligarchie

Válka a mír   Narodil jsem se v roce 1947. Kromě války v Jugoslávii, v Gruzii a v Čečensku jsem žil v Evropě v době míru. Války 20. století ovlivnily životy mých předků, několikrát posunuly hranice, změnily politické režimy a úřední jazyky. Hledal jsem tedy informace o válkách a jejích protagonistech.Při čtení memoárů

Johna / Johanna / Jánoše Plesche
 

Čtenář potkává osoby z medicíny, vědy, kultury a umění, politiky a průmyslu; některé osobnosti jsou Češi a Slováci nebo pocházejí z pozdějšího území Československa; většina osobností jsou Židé a Němci, občané Rakouska-Uherska a Ruska.

Janos Plesch byl maďarský Žid, v Budapešti vystudoval medicínu. Pracoval v sanatoriu, v devíti letních sezónách pracoval jako lázeńský lékař v Rajeckých Teplicích. Od roku 1908 měl německé občanství, bydlel a pracoval v Berlíně. Místo do Rajeckých Teplic cestoval po celém světě (USA, Jižní Amerika, Pobalstské státy a SSSR). Po příchodu nacistů k moci emigroval do Velké Británie. Tam napsal německy svoje memoáry, které vyšly nejprve v anglickém překladu.
Anglické vydání knihy obsahuje rejstřík.   Rozdělil jsem hesla na mírová a válečná. Podíval jsem se i na osoby českého a slovenského původu.Mír   director, minister, music paedagogue, psychoanalyst, ambassador, ministerial director, pianist, professor, stage designer, minister, violinist, Prince, Chancellor, Professor, pediatrist, theatre director, homoeopath, editor, playwright, theatre director, composer, actor, journalist, Excellency, surgeon professor, conductor, dancing, dancer, dietist, actress, philosopher, editor, singer, gynaecologist, author, Prime Minister, physiologist, Foreign Mister, poet, archaeologist, art historian, pianist and composer, pianist, urologist, painter, film actor, impressario, golfer, artist, Count, Countess, baritone singer, Pope, film actress, sculptor, Prince of Wales, Sir, Kaiser, Kaiserin, Monsignore, Dr, oculist, clown, educational expert, dermatologist, laryngologist, critic and producer, surgeon-anatomist, lector, architect, politician, music paedagogue, pathologist, merchant, conductor, art critic, harpist, brain anatomist, bandit, urologist, gentleman dealer, tailor, sufiragctte, haematologist, Intendant, graphologist, stage designer, journalist, histologist,...Válka  
 • weapon manufacturer, armaments merchant, inventor, director, physicist, chemist, banker, publisher, mathematician, war minister, serologist, pharmacologist, industrialist, economist, explorer, physico-chemist, bio-chemist, biologist, immunologist, Reichsbankpresident,


 • A.E.G., Auer Company, Baden Aniline and Soda Works, Hamburg-America Line, Bayer, Chemical Works, Bosch, Carl, director of I.G. Farben., Cassella & Co., Hoechster Farbwerken, I.G. Farbenindustrie A.G., Leuna Chemical Works, Nordisk Film Company, Verlag, chemical works, • Ale i hudebníci potkávali válečný výzkum.    Kreislers Gehör war unfehlbar. Bei unseren Autofahrten sah er nie auf den Geschwindigkeitsmesser, sondern nach der Höhe des Tons konnte er die Tourenzahl des Motors und so die Geschwindigkeit genau angeben. Als in einem amerikanischen biologischen Laboratorium malariainfizierte Moskitos versehentlich mit anderen ähnlichen Mücken vermischt waren, konnte Kreisler die Differenzierung und Neuordnung akustisch nach der Tonhöhe des Summens bestimmen.  

  Překlad pomocí Google Translate:

  Kreisler sluch byl neomylný. S našimi autovýlety nikdy se podíval na tachometr, ale v závislosti na stoupání tónu mohl jen určit počet otáček motoru a rychlosti. Jako americký biologické laboratoře malárie infikovaných komáři byly náhodně smíchány s jinými podobnými komáry, Kreisler byl diferenciace a reorganizace akusticky určuje stoupání bzučet.  His absolute sense of pitch is infallible. To know the speed 
  the car w’-as making he never had to look at the speedometer. 
  He could tell from the tone of engine the number of revolutions 
  it was making, and from that he could tell the speed unerringly. 
  On one occasion in a biological laboratory in the United States 
  anopheles mosquitos infected with malaria had erroneously 
  been put in with mosquitos of a different species. Kreisler was 
  able to superintend the disentangling of the species by the 
  pitch of their whine in flight alone. 
  
  33S
   

  Překlad pomocí Google Translate:

  Jeho absolutní smysl stoupání je neomylný. Znát rychlost
  auto w'-jak dělat nikdy neměl dívat na tachometru.
  Poznal z tónu motoru počtu otáček
  to dělat, az toho poznal rychlost neomylně.
  Při jedné příležitosti v biologické laboratoři ve Spojených státech
  Anopheles komáři infikované malárií měl chybně
  byl uveden v s komáry z jiného druhu. Kreisler byl
  schopny dohlížet na rozpletení tohoto druhu by
  rozteč jejich kvílení v samotném letu.

  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 22.03.2020