First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

         Engin z oborových TMX Eur-lexu
 02  Budování enginu
Použil jsem poměrně staré PC s procesorem Intel(R) i32120T   Engin buduji pouze z jedné TMX.

Proces probíhá automaticky a tak jsem se zaměřil na sledování zatížení PC.   Success  Přehled informací o enginu

časy ukončení fází zpracování

doba zpracování: 6:15 hodin
 

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 25.11.2019