Condak.net s.r.o. slate desktop Home Next/další Last/poslední

   Engin z oborových TMX Eur-lexu

Engin "Peoples_Europe"
 00  Obsah01 EU translation memories
02 Budování enginu
03 Překlad textového souboru ve Slate Desktop
04 Anglický text a tři překlady do češtiny


Condak.net s.r.o. slate desktop Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 25.11.2019