First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

         TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA
 02  PREAMBULE
TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA SMLOUVA O ÚSTAVĚ PRO EVROPU
SU MAJESTATE LE REGE DEL BELGAS, JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGIČANŮ,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA TCHEC, PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY,
SU MAJESTATE LE REGINA DE DANMARK, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA FEDERAL DE GERMANIA, PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE ESTONIA, PREZIDENT ESTONSKÉ REPUBLIKY,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA HELLENIC, PREZIDENT ŘECKÉ REPUBLIKY,
SU MAJESTATE LE REGE DE ESPANIA, JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠPANĚLSKA,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA FRANCESE, PREZIDENT FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,
LE PRESIDENTE DE IRLANDA, PREZIDENTKA IRSKA,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA ITALIAN, PREZIDENT ITALSKÉ REPUBLIKY,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE CYPRO, PREZIDENT KYPERSKÉ REPUBLIKY,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE LETTONIA, PREZIDENTKA LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE LITUANIA, PREZIDENT LITEVSKÉ REPUBLIKY,
SU ALTESSA REGAL LE GRANDUCE DE LUXEMBURG, JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST VELKOVÉVODA LUCEMBURSKA,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE HUNGARIA, PREZIDENT MAĎARSKÉ REPUBLIKY,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE MALTA, PREZIDENT REPUBLIKY MALTA,
SU MAJESTATE LE REGINA DEL PAISES BASSE, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKA,
LE PRESIDENTE FEDERAL DEL REPUBLICA DE AUSTRIA, SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKOUSKÉ REPUBLIKY,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE POLONIA, PREZIDENT POLSKÉ REPUBLIKY,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA PORTUGESE, PREZIDENT PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE SLOVENIA, PREZIDENT REPUBLIKY SLOVINSKO,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA SLOVAC, PREZIDENT SLOVENSKÉ REPUBLIKY,
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE FINLANDIA, PREZIDENTKA FINSKÉ REPUBLIKY,
LE GOVERNAMENTO DEL REGNO DE SVEDIA, VLÁDA ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,
SU MAJESTATE LE REGINA DEL REGNO UNITE DE GRANDE BRITANNIA E IRLANDA DEL NORD, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
INSPIRATE per le hereditages cultural, religiose e humanista de Europa, ab le quales se ha disveloppate le valores universal que constitue le derectos inviolabile e inalienabile del persona human, le democratia, le equalitate, le libertate e le stato de derecto, INSPIRUJÍCE se evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu,
CONVINCITE que post experientias dolorose le Europa reunite intende avantiar super le via del civilisation, del progresso e del prosperitate pro le beneficio de tote su habitantes, includite le plus debiles e disfavorigresso social, e que illo desira approfundar le character democratic e transparente de su vita public e laborar pro le pace, le justitia e le solidaritate in le mundo, PŘESVĚDČENI, že po bolestných zkušenostech nyní již sjednocená Evropa je odhodlána pokračovat v nastoupené cestě civilizace, pokroku a prosperity pro blaho všech svých obyvatel, a to i těch nejzranitelnějších a nejpotřebnějších; že chce zůstat světadílem otevřeným kultuře, poznání a společenskému pokroku; že si přeje prohlubovat ve svém veřejném životě demokratičnost a transparentnost a usilovat o mír, spravedlnost a solidaritu na světě,
CONVINCITE que le populos de Europa, si illos resta fer de lor identitate e de lor historia national, es resolute de superar lor divisiones ancian e de forgiar lor destino commun, PŘESVĚDČENI, že národy Evropy, třebaže zůstávají hrdé na svou identitu a národní historii, jsou odhodlány překonat své dřívější rozpory a ve stále užším svazku vytvářet svůj společný osud,
SECUR que “unite in le diversitate” Europa offere a su populos le melior chances de prosequer, respectante le derectos de cata uno e consciente de su responsabilitate pro le generationes futur e le terra, le grande aventura de facer de illo un area privilegiate pro le sperantia human, JISTI si tím, že Evropa, „Jednotná v rozmanitosti“, jim poskytuje nejlepší možnosti k tomu, aby při zachování práv každého jedince a s vědomím své odpovědnosti vůči budoucím generacím a této planetě mohli pokračovat ve velkém dobrodružství, které z ní činí mimořádný prostor pro naději lidstva,
RESOLUTE de continuar le obra realisate in le quadro del Tractatos del Communitates Europee e del Tractato del Union Europee, assecurante le continuitate del insimul communitari, ODHODLÁNI pokračovat v práci dosažené v rámci smluv o založení Evropských společenství a Smlouvy o Evropské unii při zajištění kontinuity acquis communautaire.
GRATE al membros del Convention Europee, qui ha elaborate le projecto de iste Constitution in le nomine del citatanos e del Statos de Europa. VDĚČNI členům Evropského konventu za to, že vypracovali návrh této ústavy ve jménu občanů a států Evropy,
ha designate como plenipotentiarios:
SU MAJESTATE LE REGE DEL BELGAS ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ,
Guy VERHOFSTADT Guy VERHOFSTADT
Prime Ministro předseda vlády
Karel DE GUCHT Karel DE GUCHT
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA TCHEC ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY,
Stanislav GROSS Stanislav GROSS
Prime Ministro předseda vlády
Cyril SVOBODA Cyril SVOBODA
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
SU MAJESTATE LE REGINA DE DANMARK ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA,
Anders Fogh RASMUSSEN Anders Fogh RASMUSSEN
Prime Ministro předseda vlády
Per Stig MØLLER Per Stig MØLLER
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA FEDERAL DE GERMANIA ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,
Gerhard SCHRÖDER Gerhard SCHRÖDER
Cancellero Federal spolkový kancléř
Joseph FISCHER Joseph FISCHER
Ministro Federal de Affaires Exterior e Vicecancellero spolkový ministr zahraničních věcí a vicekancléř
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE ESTONIA ZA PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY,
Juhan PARTS Prime Ministro Juhan PARTS předseda vlády
Kristiina OJULAND Kristiina OJULANDOVÁ
Ministro de Affaires Exterior ministryně zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA HELLENIC ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY,
Kostas KARAMANLIS Kostas KARAMANLIS
Prime Ministro předseda vlády
Petros G. MOLYVIATIS Petros G. MOLYVIATIS
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
SU MAJESTATE LE REGE DE ESPANIA ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE ŠPANĚLSKA,
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO
Presidente del Governamento předseda vlády
Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ
Ministro de Affaires Exterior e de Cooperation ministr zahraničních věcí a spolupráce
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA FRANCESE ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,
Jacques CHIRAC Presidente Jacques CHIRAC prezident
Jean-Pierre RAFFARIN Jean-Pierre RAFFARIN
Prime Ministro předseda vlády
Michel BARNIER Michel BARNIER
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DE IRLANDA ZA PREZIDENTKU IRSKA,
Bertie AHERN Bertie AHERN
Prime Ministro (Taoiseach) předseda vlády (Taoiseach)
Dermot AHERN Dermot AHERN
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA ITALIAN ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY,
Silvio BERLUSCONI Silvio BERLUSCONI
Prime Ministro předseda vlády
Franco FRATTINI Franco FRATTINI
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE CYPRO ZA PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY,
Tassos PAPADOPOULOS Tassos PAPADOPOULOS
Presidente prezident
George IACOVOU George IACOVOU
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE LETTONIA ZA PREZIDENTKU LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,
Vaira V E FREIBERGA Vaira VĪĶE-FREIBERGOVÁ
Presidente prezidentka
Indulis EMSIS Prime Ministro Indulis EMSIS předseda vlády
Artis PABRIKS Artis PABRIKS
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE LITUANIA ZA PREZIDENTA LITEVSKÉ REPUBLIKY,
Valdas ADAMKUS Presidente Valdas ADAMKUS prezident
Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS
Prime Ministro předseda vlády
Antanas VALIONIS Antanas VALIONIS
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
SU ALTESSA REGAL LE GRANDUCE DE LUXEMBURG ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA,
Jean-Claude JUNCKER Jean-Claude JUNCKER
Prime Ministro, Ministro de Stato předseda vlády, státní ministr
Jean ASSELBORN Jean ASSELBORN
Viceprime Ministro, Ministro de Affaires Exterior e Immigration místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a přistěhovalectví
LE PARLAMENTO DEL REPUBLICA DE HUNGARIA ZA PREZIDENTA MAĎARSKÉ REPUBLIKY,
Ferenc GYURCSÁNY Prime Ministro Ferenc GYURCSÁNY předseda vlády
Lásló KOVÁCS László KOVÁCS
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE MALTA ZA PREZIDENTA REPUBLIKY MALTA,
The Hon Lawrence GONZI The Hon Lawrence GONZI
Prime Ministro předseda vlády
The Hon Michael FRENDO The Hon Michael FRENDO
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
SU MAJESTATE LE REGINA DEL PAISES BASSE ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA,
Dr. J. P. BALKENENDE Dr. J. P. BALKENENDE
Prime Ministro předseda vlády
Dr. B. R. BOT Dr. B. R. BOT
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE PRESIDENTE FEDERAL DEL REPUBLICA DE AUSTRIA ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY,
Dr. Wolfgang SCHÜSSEL Dr. Wolfgang SCHÜSSEL
Cancellero Federal spolkový kancléř
Dr. Ursula PLASSNIK Dr. Ursula PLASSNIKOVÁ
Ministro Federal de Affaires Exterior spolková ministryně zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE POLONIA ZA PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY,
Marek BELKA Prime Ministro Marek BELKA předseda vlády
Wlodzimierz CIMOSZEWICZ Włodzimierz CIMOSZEWICZ
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA PORTUGESE ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,
Pedro Miguel DE SANTANA LOPES Pedro Miguel DE SANTANA LOPES
Prime Ministro předseda vlády
António Victor MARTINS MONTEIRO António Martin MARTINS MONTEIRO
Ministro de Affaires Exterior e del Communitates Portugese ministr zahraničních věcí a portugalských komunit v zahraničí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE SLOVENIA ZA PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO,
Anton ROP Anton ROP
Presidente del Governamento předseda vlády
Ivo VAJGL Ivo VAJGL
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA SLOVAC ZA PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY,
Mikuláš DZURINDA Mikuláš DZURINDA
Prime Ministro předseda vlády
Eduard KUKAN Eduard KUKAN
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE FINLANDIA ZA PREZIDENTKU FINSKÉ REPUBLIKY,
Matti VANHANEN Matti VANHANEN
Prime Ministro předseda vlády
Erkki TUOMIOJA Erkki TUMIOJA
Ministro de Affaires Exterior ministr zahraničních věcí
LE GOVERNAMENTO DEL REGNO DE SVEDIA ZA VLÁDU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,
Göran PERSSON Göran PERSSON
Prime Ministro předseda vlády
Laila FREIVALDS Laila FREIVALDSOVÁ
Ministro de Affaires Exterior ministryně zahraničních věcí
SU MAJESTATE LE REGINA DEL REGNO UNITE DE GRANDE BRITANNIA E IRLANDA DEL NORD ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
The Rt. Hon Tony BLAIR The Rt. Hon Tony BLAIR
Prime Ministro předseda vlády
The Rt. Hon Jack STRAW The Rt. Hon Jack STRAW
Ministro de Affaires Exterior e del Commonwealth státní tajemník pro zahraniční věci a Britské společenství národů
le quales, per haber intercambiate lor plen poteres, recognoscite in bon e debite forma, ha convenite le dispositiones que seque:

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.03.2019