First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Strašák GDPR v Eur-Lexu
 04  PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1250
32016D1250  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250

1.8.2016 CS
Úřední věstník Evropské unie
L 207/1
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1250
ze dne 12. července 2016
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí
Článek 5
Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím.
Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. července 2016.
Za Komisi
Věra JOUROVÁ
členka Komise32016D1250  32016D1250  Hledání v právních předpisech  

FTC = O Federální obchodní komisi USA se píše 201 krát


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 25.05.2018