First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Lokalizace Wordfastu Anywhere
 06  Překlad v OmegaT
V OmegaT je možno přeložit

textový soubor

 
  • Z textového souboru a jeho překladu pomocí Google Translate jsem vytvořil glosář EN-CS
  • Z textového souboru a jeho překladu pomocí Google Translate jsem vytvořil překladovou paměť EN-CS
  • Tagy: textový soubor neobsahuje formátovací tagy
  • Segmentace: některé texty obsahují více vět.
  • Segmenty, které obsahují více vět nebyly automaticky přeložené.V 1690 segmentech je 1598 jedinečných segmentů

(92 segmentů se opakuje).

Přeloženo bylo 1544 segmentů,

automaticky nebylo přeloženo 54 segmentů.

 Segment 0257 obsahuje 2 věty.

V překladové paměti jsou obě věty: č. 4 a č.1.

 Segment 0526 obsahuje 2 věty.

V překladové paměti jsou obě věty: č. 1 a č.2.

 Segment 0531 obsahuje 2 věty.

V překladové paměti jsou obě věty: č. 1 a č.2.

 Segment 0733.

"matches" přeložil Google Traslate jako "zápasy".

Oprava na "shody".
 Segment 0825 obsahuje 2 věty.

V překladové paměti jsou obě věty: č. 1 a č.2.

 Segment 0830.

"Share" přeložil Google Traslate jako "podíl", jindy jako "akcie".

Oprava na "sdílení".
 Segment 0832 .

Google Translate přeložil "glossary" jako "slovník".

Zobrazení nabídky z glosáře.
 Segment 0906 obsahuje 2 věty.

V překladové paměti jsou obě věty: č. 1 a č.2.

 Segment 0906

QTranslate: ověření překladu termínu

 Je přeloženo všech

1598 jedinečných segmentů

  

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 13.04.2018