First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Lokalizace Wordfastu Anywhere
 07  Překlad v DGT-OmegaT
 

DGT-OmegaT neumožňuje překlad textového souboru. V MS Wordu jsem uložil textový soubor v kódování Unicode jako DOCX.

Do projektu jsem přidal Manuál WFA ve formátu DOCX.

DGT-OmegaT má jiná pravidla segmentace: segmentů je více než v OmegaT.Statistika souborů k přeložení.  Z projektu OmegaT jsem využil:

 • externí TMX a projektovou TMX,


 • glosáře: externí a projektový
 •    Segment 0270 a segment 0271

  v TMX pouze jedna překladová jednotka.

     Segment 0274 "shares" bylo přeloženo z projektové TMX jako "sdílení";

  ALREADY TRANSLATED

  externí TMX zobrazuje "akcie"
     Vytvořit přeložené soubory dvě nelokalizované položky

  existují pouze v DGT-OmegaT
     View target file
  Google Translate použil

  Netranslatovatelný

     Když vyhledám ve zdrojovém textu

  untraslatable

  zobrazí se 17 výsledků.

  Překlady: nepřeložitelný, netranslatovatelné, nepřepravitelné,...

     Položky pro výběr statistiky  

  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 13.04.2018