First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Lokalizace Wordfastu Anywhere
 05  Místní kopie souboru
All bundles   Data jsem zkopíroval do schránky "all bundles" a data vložil do listu Exelu. V prvním sloupci každé položky byl název "bundlu" - tyto názvy jsem smazal. Soubor jsem uložil jako textový soubor ve formátování Unicode a UTF-8.V programu AntConc jsem vytvořil seznam slov.

Celkový počet: 9.664

Jedinečná slova: 1.706
 Jedinečná slova v textu

Slova použitá víckrát: 954
Slova použitá pouze jednou: 752
Celkem jedinečná slova: 1706
 Důraz na slova, která jsou použitá víckrát   Fráze obsahující slova použitá víckrát by měla být přeložena jednotně.
U slov použitých pouze jednou, stačí aby byla přeložena správně (pokud se překládají).Manuál WFA byl stažen jako PDF  

Pomocí OCR byl vytvořen DOCX.
Soubory ke stažení  

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 13.04.2018