First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

         Biblické texty jako zdroj terminologie
 02  The Unbound Bible - download
 Data ke stažení   http://unbound.biola.edu/index.cfm?method=downloads.showDownloadMain

Afrikaans 1953 † 
Albanian † 
Amharic NT  
Arabic: Smith & Van Dyke † 
Aramaic NT: Peshitta † 
Armenian (Eastern): (Genesis, Exodus, Gospels)  
Armenian (Western): NT  
Basque (Navarro-Labourdin): NT  
Breton Gospels  
Chamorro (Psalms, Gospels, Acts)  
Chinese: NCV (Traditional) † 
Chinese: Union (Simplified) † 
Chinese: NCV (Simplified) † 
Chinese: Union (Traditional) † 
Coptic: Bohairic NT  
Coptic: New Testament  
Coptic: Sahidic NT  
Croatian ² ª 
Czech BKR † 
Czech CEP † 
Czech KMS † 
Czech NKB † 
Danish † 
Dutch Staten Vertaling † 
English: King James Version ² ª 
English: American Standard Version  
English: Basic English Bible  
English: Darby Version  
English: Douay-Rheims ² ª 
English: Webster's Bible  
English: Weymouth NT  
English: World English Bible ² ª 
English: Young's Literal Translation  
Esperanto † 
Estonian † 
Finnish: Bible (1776) † 
Finnish: Pyhä Raamattu (1933/1938) † 
Finnish: Pyhä Raamattu (1992) † 
French: Darby  
French: Louis Segond (1910) † 
French: Martin (1744)  
French: Ostervald (1996 revision)  
Georgian (Gospels, Acts, James)  
German: Elberfelder (1871) † 
German: Elberfelder (1905) † 
German: Luther (1545) † 
German: Luther (1912) † 
German: Schlachter (1951) † 
Gothic (Nehemiah, NT Portions) [Latin Script]  
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) † 
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000)[Parsed] † 
Greek NT: Textus Receptus (1550/1894) † 
Greek NT: Textus Receptus (1550/1894)[Parsed] † 
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. † 
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants † 
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants[Parsed] † 
Greek OT: LXX [A] Unaccented ² ª 
Greek OT: LXX [A] Accented ² ª 
Greek OT: LXX [A] Unaccented Roots & Parsing ² ª 
Greek OT: LXX [A] Accented Roots & Parsing ² ª 
Greek: Modern † 
Hebrew OT: WLC (Consonants Only) † 
Hebrew OT: WLC (Consonants & Vowels) † 
Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex † 
Hebrew OT: Aleppo Codex † 
Hebrew OT: BHS (Consonants Only)  
Hebrew OT: BHS (Consonants & Vowels)  
Hebrew: Modern † 
Hungarian: Karoli † 
Italian: Giovanni Diodati Bible (1649) † 
Italian: Riveduta Bible (1927) † 
Kabyle: NT 
Korean † 
Latin: Nova Vulgata ² ª 
Latin: Vulgata Clementina ² ª 
Latvian New Testament  
Lithuanian † 
Manx Gaelic (Esther, Jonah, Four Gospels)  
Maori
Myanmar/Burmse: Judson (1835)  
Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)  
Portuguese: Almeida Atualizada † 
Potawatomi: (Matthew, Acts) (Lykins, 1844)  
Romani NT: E Lashi Viasta (Gypsy)  
Romanian: Cornilescu  
Russian: Synodal Translation (1876) † 
Russian: Makarij Translation (Pentateuch) (1825) † 
Russian: Victor Zhuromsky NT † 
Scots Gaelic (Gospel of Mark)  
Spanish: Reina Valera (1909) † 
Spanish: Reina Valera NT (1858) † 
Spanish: Sagradas Escrituras (1569)  
Swahili NT † 
Swedish (1917)  
Tagalog: Ang Biblia (1905)  
Tamajaq Portions  
Thai: from KJV † 
Turkish  
Turkish: NT (1987, 1994)  
Ukrainian: NT (P.Kulish, 1871)  
Uma NT † 
Vietnamese (1934) † 
Wolof NT  
Xhosa †  Stažené soubory   Je možno si stáhnout Nový zákon v romštině, ale žádnou polskou verzi.
 

Program k prohlížení dat http://www.vladimirrybant.org/
 

Program na paralelní prohlížení textů má uživatelské rozhraní v pěti jazycích. Můžete jej přeložit do češtiny.
Bible WEB  Compare  

Číslování kánonů v různých vydáních nesouhlasí
Odborné informace   lze nalézt na Wikipedii. Na heslo Apokryf, jsem se podíval, když jsem viděl souvislost mezi výskytem knih a značkou a za názvem bible. https://cs.wikipedia.org/wiki/Apokryf

Starozákonní apokryfy

Judaismus diskusi o svém kánonu Bible (Tanach) uzavřel v roce 92 n. l. (avšak obecně uzavřený už byl od dob ataxerxe 2, jelikož v SZ se o dalším králi už nepíše[1]), kdy vznikl palestinský kánon, jehož součástí se nestaly mladší starozákonní spisy.

Jako takové nebyly považovány za stejně důležité jako ostatní starozákonní knihy, nevěnovala se jim proto taková pozornost a uchovaly se tedy v méně spolehlivém rukopisném stavu než ostatní biblické knihy.

Jejich původní hebrejské texty zůstaly zachovány jen částečně a obsahují množství rukopisných odchylek. Některé z těchto knih existují už jen v řeckém překladu, případně je jejich originálním jazykem na rozdíl od ostatních starozákonních knih řečtina. Teprve 20. století přineslo archeologické nálezy původních hebrejských fragmentů těchto spisů, které se cele dochovaly jen v překladu.

Sv. Jeroným, překladatel latinské Bible z původních jazyků (Vulgata), váhal, zda má přeložit i knihy ze Septuaginty, které nebyly součástí palestinského kánonu, protože také on jejich inspirovanost popíral. Nakonec se rozhodl pouze převzít většinu z nich ze starších latinských překladů (Vetus Latina). Jeho Vulgata se nakonec stala oficiálním církevním překladem katolictví.

Kniha Sírachovcova, zkráceně, ale nepřesně Sírachovec, je jednou z deuterokanonických knih Starého zákona https://cs.wikipedia.org/wiki/Sírachovec

Novozákonní apokryfy

jsou spisy z 1. až 4. století, které svým obsahem a formou podobají novozákonním knihám. Jako příklad uvádím: Evangelium podle Jidáše čili Jidášovo evangelium je jedním z gnostických evangelií.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Jidáše


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 31.01.2016