First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Biblické texty jako zdroj terminologie
 03  Malý nesoulad
Ukázka   zde nesouhlasí obsah dvou sousedních kánonů. Některé verze textů jsou správně, některé jsou v sousedním kánonu.Numbers 13:1  
Czech BKR
Potom pak bral se lid z Hazerot, a položil se na poušti Fáran.

Czech CEP
Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

English: King James Version
And the LORD spake unto Moses, saying,

English: World English Bible
Yahweh spoke to Moses, saying,

King James Version
And the LORD spake unto Moses, saying,

Latin: Nova Vulgata
Ibi locutus est Dominus ad Moysen dicens:

Latin: Vulgata Clementina
Profectusque est populus de Haseroth, fixis tentoriis in deserto Pharan.

The Sacred Bible
And the people set out from Hazeroth, and they pitched their tents in the desert of Paran.

Updated King James Version
And the LORD spoke unto Moses, saying,Numbers 13:2  
Czech BKR
I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

Czech CEP
"Pošli muže, aby prozkoumali kenaanskou zemi, kterou dávám Izraelcům. 
Pošlete po jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka!"

English: King James Version
Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel:
 of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them.

English: World English Bible
"Send men, that they may spy out the land of Canaan, which I give to the children of Israel. 
Of every tribe of their fathers, you shall send a man, every one a prince among them."

King James Version
Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel: 
of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them.

Latin: Nova Vulgata
“ Mitte vi ros, qui considerent terram Chanaan, quam daturus sum filiis Israel, 
singulos de singulis tribubus ex principibus ”.

Latin: Vulgata Clementina
Ibique locutus est Dominus ad Moysen, dicens :

The Sacred Bible
And there, the Lord spoke to Moses, saying:

Updated King James Version
Send you men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel: 
of every tribe of their fathers shall all of you send a man, every one a ruler among them.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 31.01.2016