First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      ISDS v TTIP
 01  TTIP a budoucí Mezinárodní investiční soud
Blog post - by Cecilia Malmström

5 May 2015

  5.Investments in TTIP and beyond - towards an International Investment Court

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/
3 PDF   Anglický txt dokumentu byl přeložen do němčiny a francouzštiny.

>
Překlad překladačem Google  
 • ze tří PDF jsem extrahoval text


 • anglický text jsem přeložil překladačem Google


 • vytvořil jsem tabulky EN-CS-DE a EN-CS-FR


 • tato prezentace obsahuje EN-CS-DE • První citát   When the EU took over the responsibility for investment issues with the Lisbon Treaty in 2010, there was already a dense web of investment protection treaties in place in Europe. Since the 1960s, EU Member States have negotiated some 1,400 of these agreements, the main objectives being to make it safe for European companies to invest abroad and to attract more investment to Europe.  Druhý citát   I have heard many concerns about dispute settlement between investors and states (ISDS) and the rules included in many of the existing agreements. To a large extent, I share these concerns, especially when it comes to the sometimes unclear definitions that leave too much room for interpretation and possible abuse, and the lack of transparency.  Třetí citát   Our new approach also makes arbitral tribunals operate more like traditional courts, with a clear code of conduct for arbitrators.

  It furthermore guarantees access to an appeal system.

  And, as a medium term goal, it sets out to work towards the establishment of a permanent multilateral investment court.

  These and other changes outlined in our concept paper are intended to be an integral part of the EU’s investment protection, for TTIP and for all future EU investment agreements.
  Akronymy a názvy   Anglický text je napsán přibližně sedmi tisíci různými tokeny (slovy v různých tvarech). Více než sedmset tokenů tvoří akronymy, zeměpisné názvy a několik jmen osob. Kontaktní webová stránka obsahuje seznam různých států a jazyků z celého světa  Studium dokumentů dohody   Odchyluje se stav od strategie úspěšných?

 • naplánuj získání něčeho nebo všeho za nic
 • získej to
 • legalizuj to
 • Pomůže České republice větší vyjednávací síla EU zlepšit aktuální smlouvy?

  Chápe a zná český čtenář akronymy, které jsou v textu?

  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 01.06.2015