First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Konverze SDLTB do textového glosáře
 01  Miluji otevřený textový soubor

Facebook   Ještě nemám hotové firemní stránky(u) a přesto jsem se stal členem skupiny Czechlist.Přátelé si pomáhají   Karel Tatranský vyhotovil česko-anglo (britsko)-německou databázi pro MultiTerm (SDL Studio) a pro memoQ.

Jako zdroj použil SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních.

Soubory jsem si stáhl. Soubor SDLTB jsem zkonvertoval do CSV a uložil jako TXT v kódování UTF-8.Otevřený formát TXT   SDL Studio a memoQ (nebo také MetaTexis) používají databáze, které se často skládají z více souborů a indexů pro zdrojová pole.Snadnost editace a velikost souborů   Textové soubory lze snadno editovat a mají malou velikost.Konverzní nástroje   Reino Havbrandt uvádí ve svojí příručce My workflow in Studio 2014 pouze nástroje z dílny uživatelů SDL Tradosu. Opětovně ukáži WfConvertor.Glosář   Textový soubor předvedu v OmegaT.Tříjazyčná textová tabulka

Soubor jsem vytvořil z dat eur-lexu.
  Protože kontext dává slovům význam, dávám přednost větám a frázím před izolovanými slovy.

CELEX:32006L0042

Pro sestavení textové tabulky jsem použil LF Aligner. Obvykle pokračuji a vytvořím si i TMX pro překládání.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.05.2015