Condak.net s.r.o. WfConvertor Home Next/další Last/poslední

   Konverze SDLTB do textového glosáře

Výměna dat mezi překladateli
 00  Obsah01 Glossary Converter
02 WfConverter
03 Text směrnice v CS, EN a DE
04 Velikost textových souborů
05 Překlad s TXT daty v OmegaT


Condak.net s.r.o. WfConvertor Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.05.2015