First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Konverze SDLTB do textového glosáře
 03  Text směrnice v CS, EN a DE
Stažení souborů  

Se nepodařilo, pro chybu na řádku 580. Takže jsem nejprve uložil HTML a ty jsem přiřadil.
Odstavce vs. segmenty  

Odstavce souhlasí. Pro terminologii je vhodnější mít více krátkých segmentů. Musel bych je ručně přiřadit, protože počet segmentů nesouhlasí.

Vrátím se k segmentaci po odstavcích.Hotovo  

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.05.2015