First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Kontrola pravopisu v OmegaT
 03  Instalace českého slovníku
V OmegaT mám nainstalovaný

jenom portugalský slovník.

Nainstaluji en_US.

 Chyba  Instalace češtiny

byla také neúspěšná.
 ia_IA Interlingua v seznamu není.  Mám nainstalovaný program

DGT-OmegaT, který obsahuje

slovníky jazyků EU
 

DGT - SPELLERS
Nakopíroval jsem cs_CZ a en_GB  

First/první Previous/předcházející Interligua_CS Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 04.03.2019