First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

         Kontrola pravopisu v OmegaT
 02  Nápověda - Kontrola pravopisu
Chapter 22.Chapter 22.
Corrector orthographicKontrola pravopisu
  
1. Installar le dictionarios orthographic. 1. Instalace slovníků kontroly pravopisu
2.. Usar le dictionarios orthographic. 2. Použití slovníků kontroly pravopisu
3.Consilios 3.Tipy
  
OmegaT include un corrector orthographic basate super le corrector orthographic usate in OpenOffice.org, Firefox e Thunderbird. OmegaT má vestavěnou kontrolu pravopisu založenou na kontrole pravopisu, která se používá v programech Apache OpenOffice, LibreOffice, Firefox a Thunderbird.
Illo ergo es habile a usar le enorme extension de dictionarios orthographic gratuite disponibile pro iste applicationes. Takže je možné použít na širokou škálu volných slovníků kontroly pravopisu, které jsou k dispozici pro tyto aplikace.
  
1. Installar le dictionarios orthographic. 1. Instalace slovníků kontroly pravopisu
Ante que le corrector orthographic pote functionar, on debe installar un dictionarios convenibile (i.e. pro tu lingua final). Před tím, než bude možno použít funkci kontroly pravopisu, je nutno mít nainstalován vhodný slovník nebo slovníky (tj. dle jazyka překladu).
Seque iste procedura pro installar le dictionarios orthographic: Při instalaci slovníků kontroly pravopisu následujte tyto kroky:
In tu administrator de file, crea un nove plica in un position convenibile ubi immagazinar le dictionarios orthographic (D:\Translations\spellcheckers in le exemplo in basso). Přes svého správce souborů vytvořte na vhodné pozici nový adresář, ve kterém budete ukládat slovníky pro kontrolu pravopisu (v příkladě níže je to: D:\Translations\spellcheckers)
In OmegaT, selige Optiones > Controlo orthographic, dunque clicca Elige al latere del campo plica del file Dictionario. V aplikaci OmegaT vyberte Možnosti > Kontrola pravopisu, pak klikněte na Vybrat vedle pole zobrazujícího Adresář se soubory slovníku.
Naviga e selige le plica que tu creava pro le dictionarios. Přejděte na a vyberte adresář, který jste vytvořili pro ukládání slovníků.
Mitte le files dictionario Que tu vole usar in iste plica. Do tohoto adresáře vložte vybrané soubory slovníku.
On ha essentialmente duo manieras pro lo far. V podstatě máte k dispozici dva způsoby jak toto provést.
Tu pote o copiar le files manualmente, i.e. ab alibi in tu systema, con le empleo de tu administrator de file; or tu pote usar le function de OmegaT "Installa un nove dictionario" pro obtener un lista de dictionarios ex quo lo selectionar. Můžete buď vkopírovat tyto soubory ručně, tj. z jiné pozice kdekoliv ve vašem systému za použití souborového manažeru; nebo použijte funkci OmegaT „Instalovat nový slovník“, která zobrazí seznam dostupných slovníků a vy si můžete vybrat.
Nota que le function "Installa" necessita un connexion a Internet. Pozor: Funkce „Instalovat“ vyžaduje připojení k internetu.
Le linguas seligite alora essera installate e eventualmente apparera in tu fenestra de preparation del corrector orthographic (isto pote prender un lapso). Označené jazyky budou nainstalovány a zobrazí se v okně Nastavení kontroly pravopisu (instalace může chvíli trvat).
Copiar le files manualmente ha senso si tu ha jam files dictionario convenibile in tu systema, per exemplo como parte de tu installation de OpenOffice o Thunderbird. Ruční kopírování využijete jen tehdy, když máte vhodné soubory slovníků již ve svém systému, např. jako součást instalace Apache OpenOffice, LibreOffice, Firefoxu nebo Thunderbirdu.
Comocunque il es plus simple, cercar pro dictionarios in Internet, usante le campo URL del dictionarios in Internet : Nicméně je jednodušší vyhledávat slovníky online za použití políčka URL online slovníků
Figure 22.1.Figure 22.1.

Preparation del corrector orthographic Nastavení kontroly pravopisu
Cliccar sur le button Installa un nove dictionario, aperira le fenestra installator de Dictionario, ubi tu pote seliger le dictionarios que tu vole installar. Kliknutím na Instalovat nový slovník se otevře okno Instalátor slovníků, kde si můžete vybrat slovníky, které chcete instalovat.
Le nomines del files debe exactemente corresponder al codice del lingua de tu lingua final como definite in le fenestra de dialogo Proprietates del projecto ( Projecto > Proprietates). Názvy souborů musí odpovídat jazykovému kódu cílového jazyka tak jak je definován v okně Vlastnosti projektu ( Projekt > Vlastnosti).
Per exemplo, si tu ha seligite ES-MX (Mexican Spanish) como lingua de destination, le files del dictionario debe esser nominate es_MX.dic e es_MX.aff. Například, pokud jste si vybrali ES-MX (mexická španělština) jako cílový jazyk, musí být soubory slovníku pojmenovány ‚es_MX.dic‘ a ‚es_MX.aff‘.
Si tu ha disponibile sol un dictionario Standard espaniol, con le nomines del file es_es.dic e es_es.aff , tu pote copiar iste files in es_MX.dic e es_MX.aff, e le dictionario orthographic functionara. Pokud pak třeba máte k dispozici slovník se standardní španělštinou, označené např. ‚es_es.dic‘ and ‚es_es.aff‘, můžete je přejmenovat na ‚es_MX.dic‘ a ‚es_MX.aff‘ a kontrola pravopisu budu fungovat.
Nota que illo naturalmente controlara pro le Standard plus tosto que pro le Espaniol Mexicano!) Nezapomeňte ale na to, že pak se bude postupovat dle pravidel pro standardní španělštinu (kastilštinu) a ne pro mexickou španělštinu.
  
2. Usar le dictionarios orthographic. 2. Použití slovníků kontroly pravopisu
Il non ha alicun necesse a instruer OmegaT pro usar un particular dictionario orthographic; OmegaT usara le dictionario del correcte lingua in base al codices del lingua de tu projecto. OmegaT nemusíte nijak instruovat pro použití konkrétního slovníku kontroly pravopisu: Program použije správnou jazykovou verzi slovníku založenou na jazykovém kódu vašeho projektu.
Controla comocunque que le codices del lingua es exactemente le mesme: un dictionario FR-FR non laborara con un preparation pro la lingua final FR, per exemplo. Nicméně zkontrolujte, zda jazykový kód je naprosto stejný: například slovník FR-FR nebude fungovat při nastavení překladu jako FR.
Si necessari, edita le nomines del file del dictionario o cambia tu configurationes pro le lingua de tu projecto. Pokud je to nutné, upravte název souboru slovníku kontroly pravopisu nebo změňte jazyková nastavení vašeho projektu.
Pro habilitar le corrector orthographic, selige Optiones > Controlo Orthographic e marca le cassa de marca Controla automaticamente le orthographia del texto (vide ante). Aby byla kontrola pravopisu aktivní, otevřete Možnosti > Kontrola pravopisu a označte zaškrtávací políčko Automaticky kontrolovat pravopis textu (viz příklad výše).
Figure 22.2. Figure 22.2.

Usar le Controlo Orthographic Použití kontroly pravopisu
Cliccante con le dextra sur un parola sublineate (Artund in le figura ante) se displica un menu a cortina listante suggestiones pro le correction (Art und). Když kliknete pravým tlačítkem myši na zvýrazněné slovo (například zde v německém textu Artund) objeví se vyskakovací menu, kde je vyobrazen seznam návrhů oprav (Art und).
Tu pote alsi instruer le corrector orthographic pro ignorar tote le occurrentias del parola con cacographia, o los adder al dictionario. Samozřejmě můžete zadat do kontroly pravopisu, že všechny výskyty tímto způsobem zapsaného slova se mají ignorovat, nebo jej přidat do slovníku.
  
3. Consilios 3. Tipy
Si le corrector orthographic es non functionante, alora face secur in prime loco que le cassa de marca "Controla automaticamente le orthographia del texto" in le dialogo del corrector orthographic ( Optiones > correction orthographic...) es marcate. Pokud kontrola pravopisu nefunguje, nejprve se ujistěte, že je opravdu označeno zaškrtávací políčko „Automaticky kontrolovat pravopis textu“ v okně Nastavení kontroly pravopisu ( Možnosti > Kontrola pravopisu).
Controla anque que le codice del lingua final de tu projecto contra le vocabularios disponibile in le fenestra de preparation. Zkontrolujte také, zda jazykový kód cíle vašeho projektu odpovídá dostupným slovníkům v okně nastavení Kontroly pravopisu.
Si tu ha jam rendite un grande corpore de texto, e alora realisa que le codice del lingua final del projecto non equala le codice del lingua del corrector orthographic (per exemplo tu ha specificate pt_BR como le lingua, ma non ha nulle vocabularios pt_BR) tu pote simplemente copiar le duo files correspondente e los renominar (e.g. ab pt_PT.arr e pt_PT.dic a pt._BR.arr e pt_BR.dic ). Pokud jste již přeložili velkou část textu, ale až posléze jste si uvědomili, že kód cílového jazyka projektu nesouhlasí s kódem jazyka v Kontrole pravopisu (zadali jste jazyk pt_BR, ale nemáte pt_BR slovník) můžete jednoduše zkopírovat oba potřebné soubory a kopie přejmenovat (z pt_PT.aff nebo pt_PT.dic na pt._BR.aff a pt_BR.dic ).
Naturalmente Il es multo plus prudente, prender un breve pausa e discargar le correcte versiones del corrector orthographic. Samozřejmě je lepší, práci na chvíli přerušit a stáhnout si správnou verzi kontroly pravopisu.
Nota que Remove elimina physicamente le vocabularios seligite. Pozor: volba Odstranit fyzicky odstraní vybrané slovníky.
Si illos es usate ab alicun altere application sur tu systema, illos disparera alsi ab celle application. Pokud jsou tyto slovníky používány jinou aplikací ve vašem systému, budou odstraněny i z této aplikace.
Si, pro qualcunque ration, tu necessita de lo facer sovente, copia le files implicate in un plica differente, reservate solmente pro le uso de OmegaT. Pokud z jakéhokoliv důvodu budete potřebovat slovníky opakovaně instalovat a odstraňovat, bude lepší zkopírovat potřebné soubory do jiného adresáře, který bude sloužit jen pro účely OmegaT.
  

First/první Previous/předcházející Interligua_CS Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 04.03.2019