condak.cz: Překlady 
condak.cz

Jazykové překlady

Typy překládaných souborů

V CAT, které využívají jako editor MS Word nebo OpenOffice je možno překládat omezený počet typů souborů a v jednom okamžiku pouze jeden otevřený soubor.

V ostatních případech používáme program OmegaT.

Osobně

Já osobně překládám pouze do češtiny.

Pro výběr metody podle disponibilních zdrojů používám svoji metodologii.

Týmová spolupráce

Partner pro česko-polské

a polsko-české překlady

 

Katarzyna Slowiková

Translation with flair

Call me: +420 739147709
+0049 (0) 175 922 1118
Skype me: kkrolewna

Profily na webech

LinkedIn

ProZ

TranslatorsCafe

Babylon.cz

Cenová politika:

Moje ceny vychází z doporučených tarifů, které zveřejňuje
Jednota tlumočníků a překladatelů koncem předcházejícího roku v časopise ToP.

V celkové ceně musím zohlednit také ceny mých obchodních partnerů.