First/první Previous/předcházející Home OmegaT Condak.net s.r.o.

      ProZ.com GBQ: Co to je BATNA?
 08  Best alternative to a negotiated agreement
Wikipedia  

https://en.wikipedia.org/wiki/Best_alternative_to_a_negotiated_agreement

https://pl.wikipedia.org/wiki/BATNA

BATNA (ang. Best alternative to a negotiated agreement; dosł. najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia) – w teorii negocjacji sposób postępowania, który gwarantuje najlepszą realizację interesów strony negocjującej bez porozumienia z drugą stroną. 

Koncepcja BATNy została rozwinięta w ramach Harvard Negotiation Project, a jej autorzy: Roger Fisher i William Ury opisali jej zasady w książkach Dochodząc do TAK i Odchodząc od NIE.Martin Bednář   https://martinbednar.net/batna-v-b2b-prodeji-a-vyjednavani/BRAIN TOOLS   https://www.braintools.cz/toolbox/komunikace-pri-reseni-konfliktu/batna.htm BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Home

Vzdělávací okruhy

Komunikační dovednosti

Řešení konfliktů

Komunikace při řešení konfliktů

BATNA

O BRAINTOOLS
CENÍK VZDĚLÁVACÍ OKRUHY
NÁSTROJE BRAINTOOLSON-LINE PROGRAMY
REGISTRACE 
PŘIHLÁŠENÍ

Home Vzdělávací okruhy Komunikační dovednosti Řešení konfliktů Komunikace při řešení konfliktů BATNA BATNA
Definice pojmu
Slovo BATNA vychází z anglického výrazu „Best Alternative To a Negotiated Agreement“, tedy v překladu „nejlepší alternativa k vyjednávané dohodě“. BATNA se tedy dá chápat jako úvaha, při níž se hledá nejlepší varianta řešení, ať už z pohledu pouze našeho, tak se může jednat o řešení, které přináší zisky všem přítomným. Zcela zjednodušeně můžeme také BATNU vnímat jako skrytý trumf či skrytý plán pro případ, že se probíhající vyjednávání začíná vyvíjet ne zrovna podle našich představ. Ostatně, to si vysvětlíme při popisu, jak model funguje.Everesta  

https://www.everesta.cz/hr-slovnik/batna

BATNA
 
best alternative to a negotiated agreement ~ [druhá] nejlepší alternativa k vyjednávané dohodě)Jde o záložní variantu, kterou má vyjednavač k dispozici pro případ nedohody. BATNA rozhoduje o motivaci účastníků vyjednávání dohodnout se. Obecným cílem vyjednávání je sjednat dohodu lepší než BATNA.

Znalost vlastní BATNY nás chrání před sjednáním nevýhodné dohody. BATNA je měřítko, se kterým můžeme každou navrhovanou dohodu porovnat. Je nesmírně důležité uvědomit si svou vlastní BATNU, neboť ta určuje nejnižší mez, na kterou je rozumné sestoupit.

Známe-li BATNU druhé strany, víme, které nabídky budou pro ni ještě přijatelné a které již nikoli. Můžeme tedy předkládat nabídky jen o málo lepší, než je BATNA protivníka, a pokud cestu k dohodě neztížíme jiným způsobem, pak je předpoklad, že se na naší nabídce dohodneme.

Znalost BATNY našeho partnera umožňuje klást přijatelné podmínky a požadavky.Co zná český divák amerických filmů?   "Máš plán B?"

First/první Previous/předcházející Články / Articles OmegaT Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 31.08.2020