Condak.net s.r.o. OmegaT Home Next/další Last/poslední

   ProZ.com GBQ: Co to je BATNA?

Legislativa EU podle čísla CELEX
 00  Obsah01 Co to je BATNA?
02 Legislativa EU podle čísla CELEX
03 TMX z webových stránek
04 TMX z eTranslation (EN-HR)
05 Pět slovanských jazyků
06 Nesouhlasící segmentace
07 EurLex Search Results
08 Best alternative to a negotiated agreement


Condak.net s.r.o. OmegaT Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 31.08.2020