First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Diktování: korektury a překlady
 06  MegaWord versus Google Dictate
Porovnáni MegaWordu a Google Dictate  
 • uživatel MegaWordu pokud chce, aby program psal to co říká, tak MUSÍ doplňovat chybějící slova do slovníku
 • uživatel Google Dictate NEMŮŽE doplňovat chybějící slova do slovníku • Obrázek z přednášky v roce 2016    Bez studia návodu,
  bez nácviku čtení neznámých slov
  jsem ráno bez předchozího rozmluvení
  přečetl stejný text.

  Občas jsem se "zasekl".

  Stiskl jsem Přeložit.

  Nejvíc mě překvapil HER2-positive.
     Neumím diktovat velká písmena, znaménka, závorky. Ani římské číslice.

  Naučil jsem se pouze interpukční znaménka na konci věty. Znaménka se napíší po jejich vyslovení.

   

  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 19.04.2020