Condak.net s.r.o. slate desktop Home Next/další Last/poslední

   Found (nalezeno) na Auschwitz.org

Několik ukázek polsko-anglického textu
 00  Obsah01 Found (nalezeno) fabryk
02 Found (nalezeno) IG Farben
03 Found (nalezeno) Buna Werke
04 Found (nalezeno) Monowitz
05 Found (nalezeno) Arbeit macht frei


v
Condak.net s.r.o.slate desktop Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 22.03.2020