First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Opus - Paracrawl.eu
 03  Paracrawl.eu with English
Jazyk: angličtina + čeština

počet webových stránek: 14 335

velikost souboru TMX: 1,3 GB

počet vět: 5 345 693

počet ve zdroji: 105 973 351
 Dominance angličtiny

velikost 9 GB
 Porovnání s německým souborem
(staženo z Opus)

velikost 0,5 GB
 

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 10.03.2020