First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

         Opus - Paracrawl.eu
 02  MultiParaCrawl without English
Data z 15.10.2019  http://opus.nlpl.eu/MultiParaCrawl-v5.php  Stažené soubory s češtinou  Největší je česko-německý soubor  Je větší než česko-anglický soubor?   Podíváme se na zdrojovou webovou stránku.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 10.03.2020