Condak.net s.r.o. OmegaT Home Next/další Last/poslední

   Automatizovaný překlad CS-BG

Využití TMX pro engin SMT a TBX pro glosář
 00  Obsah01 Evropské bezplatné jazykové zdroje
02 CS-BG engin pro Slate Desktop
03 CELEX a TMX
04 TMX a Slate Desktop v OmegaT
05 IATE, TBX a XLSX
06 Glosář
07 TM, Slate Connect a glosář


Condak.net s.r.o. OmegaT Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 02.03.2020