Condak.net s.r.o. slate desktop Home Next/další Last/poslední

   Gig economy v dokumentech Eur-lexu

Dokumenty z let 2015 a 2016
 00  Obsah01 Gig economy
02 Dokumenty z let 2015 a 2016
03 Dokumenty z roku 2018
04 Dokument CELEX 52017SC0206
05 Diskuze o roli a povaze pilíře
06 Diskuse o zásadách pilíře
07 List of acronyms - Seznam akronymů
08 Reference


Condak.net s.r.o. slate desktop Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 05.12.2019