Condak.net s.r.o. jeronym Home Next/další Last/poslední

   Jeronýmovy dny 2019 a automatizace

Přednášky o automatizaci překladu
 00  Obsah01 Český text a překladače
02 Překlad do angličtiny webovými překladači
03 Překlad do interlingvy PC Translatorem
04 Překlad do interlingvy se Slate Desktop


Condak.net s.r.o. jeronym Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 27.10.2019