First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Unbound Bible
 05  Slovenské bible
Jedna kniha je jeden "modul"

většinou to je jeden soubor
  Porovnat verš v různých verzích  Porovnat s polskými,
anglickými, ruskými
texty

Odkazy slov na slovníky:

G746, G2048, G2316, G2424, G3588, G5547, ...
 Porovnat s romským textem

(Rómska Nová Zmluva)

   

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 20.12.2018