Condak.net s.r.o. Home Next/další Last/poslední

   Webové překladače v OmegaT

pro bezplatný překlad do češtiny
 00  Obsah01 Překladač MyMemory (stroj)
02 Překladač Yandex
03 Překladače Yandex a MyMemory společně


Condak.net s.r.o. OmegaT Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 09.09.2018