First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Strašák GDPR v Eur-Lexu
 01  Slova, zkratky a typy dokumentů v Eur-Lexu

GDPR | Týká se i vás!  


Nařízení obecné nařízení o ochraně osobních údajů

https://www.komora.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/ Hospodářská komora ČR společně se svými partnery připravila jednoduchá řešení jak na zavedení GDPR.

Návody, které podnikatelům pomohou s vypořádáním se strašáku GDPR!

Od 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů.

Konkrétně vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“)Jak tomu je?   https://www.systemonline.cz/it-pravo/gdpr-tipy-pro-majitele-malych-webu-a-e-shopu.htm

Možná jste na základě článků v médiích nabyli dojmu, že GDPR je velký strašák pro každého, zbytečná administrativa, která dopadne i na běžné lidi.

Není tomu tak.Význam anglických slov   agličtina obsahuje hodně slov s více významy a často vytváří názvy, které se skládají z podstatných jmen bez předložek; překladatelé textů EU do různých jazyků se snaží používat jednoznačné termíny; domnívám se, že i v případech, kdy by mělo být použito více různých překladů. Při překladu je dávána přednost víceslovním frázím před kratšími frázemi a jednotlivými slovy.Obecná ochrana  

vyhledávání v Eur-lexu nabízí i výsledky s předložkami
Regulation

má šest významů
 Slovník PC Translatoru

obsahuje sedm možností překladu
 DIRECTIVE 95/46/EC   OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 24 October 1995

on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
Regulation (EU) 2016/679   of the European Parliament and of the Council

of 27 April 2016

on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data,

and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)Závorka  
  • Directive 95/46/EC = (General Data Protection Regulation) = regulace obecné ochrany dat (údajů)
  • Regulation (EU) 2016/679 = (General Data Protection Regulation) = nejčastěji používané spojení: obecné nařízení o ochraně osobních údajů.Soubor DGT TMX

EN-CS export 2017

právní předpisy VOL_2016
 

Překladová paměť obsahuje 603 587 překladových jednotek. Pouze v jedné překladové jednotce je GDPR.

Je tu také klíčový výraz Privacy Shield .
Sector 3 - Legislation

Sektor 3 – Právní předpisy

(první znak Celexu = 3)
 

Pro zpracování výsledků hledání v EUr-Lexu využívám popisovač Celex;

za rokem je Typ dokumentu

L - Directives = L – Směrnice
R - Regulations = R – Nařízení
D - Decisions = D – Rozhodnutí

Databáze DGT-2017.TMX zřejmě neobsahuje všechny právní předpisy.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 25.05.2018