Condak.net s.r.o. wfa Home Next/další Last/poslední

   Lokalizace Wordfastu Anywhere

Lokalizace do češtiny a slovenštiny
 00  Obsah01 Stav lokalizace a přepínání jazyků
02 Nastavení Wordfastu Anywhere
03 České jazykové rozhraní
04 Počet přeložených slov do jednotlivých jazyků
05 Terminologie Microsoftu v souborech TBX
06 Překlad v OmegaT do SK, IT a PT
07 Menu rozhraní pro překlad
08 Rozhraní pro překlad do slovenštiny


Condak.net s.r.o. wfa Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 18.05.2018